Hästboxar Söderslätt, ytbehandling och dekoration 1

För att inredningen ska ge ett nättare intryck fasar jag av kanterna på i princip alla delar. Det gör man snabbast med en välslipad bandkniv. Till att börja med gör jag linjer 1 1/4 ” från kanten, sedan arbetar jag mig ner mot linjerna i 2-3 omgångar för att inte spräcka virket. Vill man har riktigt hög finsih kan man dra några gånger med putshyvel som avslutning. 20140731_083632

Ca 3 tum från kanterna avslutas fasningen, vilket enklast görs med stämjärnet. Det gäller att spara tillräckligt mycket mellan kant och avslutning på fasen eftersom den biten som är kvar väldigt lätt bryts bort om man stöter mot något.

20140731_08561120140731_085456

Hästboxar Söderslätt, Tillpassning av bålar

Ett ganska enkelt moment egentligen, svårt att misslyckas men går att göra mer eller mindre bra. Så här kommer några saker som är bra att tänka på. Oavsett hur raka och fina bålar man har tillgång till bör spåret i stolpen vara smalare än bålen. Kärnsidan bör i de flesta fall vändas ut, inte bara för att den kan vara mer rötbeständig, utan även för att det tillåter täta fogar mellan stolpe och båle om det inte skiljer så mycket mellan spår och bålens bredd. Har man vatter (vankant) på bålen slipper man för det mesta såga av den biten för att få tätt mellan bålarna eftersom den hamnar mot insidan. 20140728_185718

Med linjal gör jag en linje som går från hörn till hörn på kärnsidan. Sedan kontrollerar jag att det som är till vänster om strecket motsvarar spårets bredd och vid behov justerar jag på frihand med yxan i hörnorna. Skulle det skilja mycket gör jag en motsvarande linje på bålens vänstersida där måttet mellan linjerna är någon enstaka millimeter mindre än spårets bredd. 20140728_185718 Sedan är det bara att fatta yxan och hugga bort överflödet, här är det bra att få in lite känsla för hur snett man ska hålla yxan för att bålen ska ”suga fast” lagom hårt när den trycks in i spåren.

Hästboxar Söderslätt, Spår för bålarna

Bålarna, eller planket som är den moderna termen, skjuts in i spår på stolparnas sidor. Det finns några olika sätt att göra spåren på beroende på vilka verktyg man har tillgång till. Själv har jag turen att äga en sk sylyxa. Den fungerar som ett kraftigt stämjärn och är otroligt effektiv jämfört med tidigare nämnda verktyg. Eggen är ca 20mm bred vilket gör att man behöver hugga en gång längs varje sida av spåret.

20140730_114241

Med cirkelsågen gör jag tre snitt där spåret skall huggas ur.

20140730_115122

Sedan hugger jag ur gåendes baklänges.

20140730_115138

Hästboxar Söderslätt, tillverka tappar del 2

En kort fortsättning på föregående inlägg och ett avslut på tillverkningen av tappar.

Jag kapar bort 1 1/2 tum av tappen i överkant för att tapphål och tapp inte ska synas på den färdiga inredningen.

20140702_140654Först kapas tappen ner till önskat mått med fogsvansen.

20140702_140743Ett väl riktat hugg med yxan spräcker sedan bort ett gott stycke material, men här gäller det att ge akt på fibrernas riktning. Spretar de åt all håll eller virket är väldigt frodvuxet får man gör fler spår med sågen eller börja med inhugg enligt nästa bild.

20140702_140843För att hindra fibrerna från att spräckas i nederkant när man gör den sista justeringen måste det föregås av några lätta inhugg. 20140702_140931…och så till sist  finjusteringen med bilan. Nu är det kanske något ljushuvud som tycker att det var onödigt mycket jobb för den lilla uppgiften, och visst det kan jag hålla med om. Lättast hade kanske varit att bara klyva med fogsvans. Denna metod använder jag bara av ren vana, bland annat eftersom det är omöjligt att  göra samma jobb med endast fogsvansen om ytan är några tum bredare

Hästboxar Söderslätt, välja sida och tillverka tappar

Innan man hugger in i virket är det bra och bestämma sig för vad som ska vara upp, ner, bak och fram. Det kan spara mycket tid beroende på hur virket ska bearbetas, men först och främst gäller det att inte äventyra konstruktionens hållbarhet genom att ex placera en sprötkvist mitt i en tapp. Eftersom boxarna ska vara inomhus och dimensionerna är väl tilltagna tar jag i princip bara hänsyn till det estetiska och sådant som kan underlätta bearbetning.

20140702_112158

Här väljer jag ytveden upp och kärnsidan ner eftersom ytveden har både färre och mindre kvistar. Det fungerar för det mesta men med lite otur så får man tag på en stock med ytved som har växt i slalom och†det resulterar i att fibrerna ständigt fläker upp och lämnar fula märken oavsett vilket håll man hugger eller hyvlar från.

20140702_120201

 

 

Tillverkning av tappar, först ritar jag av tappen på stolpen och sedan skär jag med cirkelsåg från båda sidor men lämnar ca 5mm virke kvar fram till strecket.

20140702_140429

 

Yxan anlitas för den sista finjusteringen, här en saxslipad bila modell mindre.

 

Hästboxar Söderslätt, planering och ritningar

Till en hästägare på Söderslätt renoverar jag den gamla stallinredningen som troligtvis såg sina bästa dagar för minst 50 år sedan. Det som är i bra skick kommer behållas och det som är dåligt kommer jag  förnya med lite modifikationer.

Till att börja med undersökte jag vilka tekniker som använts på den gamla inredningen, så som träslag, fogningar ink dimension på dessa, dimensioner på virket i allmänhet och sist men inte minst utsmyckningar ex fasning av  kanter mm. Fur är det dominerande träslaget i allt som är nära golvet medans gran använts till en del takbjälkar, dimension på bärande delar är mestadels 6*6″.  Sedan fick jag spendera några timmar med att göra ritningar varefter jag vintern 2013 gav mig ut i skogen och fällde fur av bra kvalité och sedan sågades timret upp våren 2014. Nu har virket torkat tillräckligt länge och det har blivit dags att börja bygga.

Inredning stall 2

 

Del av boxvägg och takbjälke

20140702_112154

 

Timret upplagt och redo att bearbetas, de bästa bitarna sorterar jag ut och använder till de delar som ska bearbetas mest med handverktyg.