Hästbox Gögelund, före-bild & håltagning

Hemmavid har jag beslutat mig för att göra en box i korsvirkes-stil med 5″ ek som korsverk och murat tegel till utfyllnad. Boxen blir godkänd för 1 ponny, vilket är vad takhöjden tillåter och ska få två dörrar om man skulle vilja dela boxen till smådjur. Den ska också få en enkel grind på hjul som ska gå ut mot ytterdörren för att få en enklare lösdrift när väder tillåter det. Spik och skruv ska begränsas till dörrarna, lösdriftsgrinden, gångjärn och lås.

Före-bilder, den tidigare ägaren använde denna delen av stallen till snickeri och lagerlokal. Notera det fantastiska valvade fönstret, som är original från 1937.

20140320_172153 20140320_172205

Steg 1. Håltagning i den gamla takbjälken medelst borrmaskin, yxa och stämjärn. Bjälken är i ganska dåligt skick och hårt angripen av or, men fortfarande inte i närheten av tillräckligt dålig för att motivera ett byte.

20140320_173741 20140320_174049

Hästboxar Söderslätt, provmontering

Ett minst sagt nervöst moment. Om det går gör jag en provmontering innan de sista finjusteringarna ska göras. Skulle något vara så fel att virket inte går att använda är det skönt att slippa göra alla moment en gång till. Denna gången blev saker och ting som de skulle där de skulle. På bilden saknas dubbarna som slås genom tapp och tapphål, väntar med dessa eftersom det alltid blir lite att justera när projektet ska flyttas från min arbetsplats till beställaren. Därför är chanserna stora att hålen inte längre är centrerade mot varandra när den slutliga monteringen är klar om de görs i förväg.20140730_142900

20140730_142906

20140730_132234

Hästboxar Söderslätt, ytbehandling och dekoration 1

För att inredningen ska ge ett nättare intryck fasar jag av kanterna på i princip alla delar. Det gör man snabbast med en välslipad bandkniv. Till att börja med gör jag linjer 1 1/4 ” från kanten, sedan arbetar jag mig ner mot linjerna i 2-3 omgångar för att inte spräcka virket. Vill man har riktigt hög finsih kan man dra några gånger med putshyvel som avslutning. 20140731_083632

Ca 3 tum från kanterna avslutas fasningen, vilket enklast görs med stämjärnet. Det gäller att spara tillräckligt mycket mellan kant och avslutning på fasen eftersom den biten som är kvar väldigt lätt bryts bort om man stöter mot något.

20140731_08561120140731_085456

Hästboxar Söderslätt, Tillpassning av bålar

Ett ganska enkelt moment egentligen, svårt att misslyckas men går att göra mer eller mindre bra. Så här kommer några saker som är bra att tänka på. Oavsett hur raka och fina bålar man har tillgång till bör spåret i stolpen vara smalare än bålen. Kärnsidan bör i de flesta fall vändas ut, inte bara för att den kan vara mer rötbeständig, utan även för att det tillåter täta fogar mellan stolpe och båle om det inte skiljer så mycket mellan spår och bålens bredd. Har man vatter (vankant) på bålen slipper man för det mesta såga av den biten för att få tätt mellan bålarna eftersom den hamnar mot insidan. 20140728_185718

Med linjal gör jag en linje som går från hörn till hörn på kärnsidan. Sedan kontrollerar jag att det som är till vänster om strecket motsvarar spårets bredd och vid behov justerar jag på frihand med yxan i hörnorna. Skulle det skilja mycket gör jag en motsvarande linje på bålens vänstersida där måttet mellan linjerna är någon enstaka millimeter mindre än spårets bredd. 20140728_185718 Sedan är det bara att fatta yxan och hugga bort överflödet, här är det bra att få in lite känsla för hur snett man ska hålla yxan för att bålen ska ”suga fast” lagom hårt när den trycks in i spåren.

Hästboxar Söderslätt, Spår för bålarna

Bålarna, eller planket som är den moderna termen, skjuts in i spår på stolparnas sidor. Det finns några olika sätt att göra spåren på beroende på vilka verktyg man har tillgång till. Själv har jag turen att äga en sk sylyxa. Den fungerar som ett kraftigt stämjärn och är otroligt effektiv jämfört med tidigare nämnda verktyg. Eggen är ca 20mm bred vilket gör att man behöver hugga en gång längs varje sida av spåret.

20140730_114241

Med cirkelsågen gör jag tre snitt där spåret skall huggas ur.

20140730_115122

Sedan hugger jag ur gåendes baklänges.

20140730_115138

Hästboxar Söderslätt, tillverka tappar del 2

En kort fortsättning på föregående inlägg och ett avslut på tillverkningen av tappar.

Jag kapar bort 1 1/2 tum av tappen i överkant för att tapphål och tapp inte ska synas på den färdiga inredningen.

20140702_140654Först kapas tappen ner till önskat mått med fogsvansen.

20140702_140743Ett väl riktat hugg med yxan spräcker sedan bort ett gott stycke material, men här gäller det att ge akt på fibrernas riktning. Spretar de åt all håll eller virket är väldigt frodvuxet får man gör fler spår med sågen eller börja med inhugg enligt nästa bild.

20140702_140843För att hindra fibrerna från att spräckas i nederkant när man gör den sista justeringen måste det föregås av några lätta inhugg. 20140702_140931…och så till sist  finjusteringen med bilan. Nu är det kanske något ljushuvud som tycker att det var onödigt mycket jobb för den lilla uppgiften, och visst det kan jag hålla med om. Lättast hade kanske varit att bara klyva med fogsvans. Denna metod använder jag bara av ren vana, bland annat eftersom det är omöjligt att  göra samma jobb med endast fogsvansen om ytan är några tum bredare