Gethuset, stolpar

En liten miss under byggets gång gjorde att jag fick lutningen på fotträt fel. Alltid tråkigt när man gör dylika missar men denna miss är ganska lätt att åtgärda medelst hyvel och lostock

IMG_2118

Stolparna stagas efter att de vägts in noggrant för att få rätt lutning, stagen får sedan sitta kvar tills lejden är ilagd på respektive sida. Är det viktigt att stolparna inte får röra sig under byggets gång måste man staga på minst två ställen på varje sida av stolpen. Gärna en högt uppe och en långt nere, ett jobb som blivit betydligt enklare idag när man har tillgång till skruv och skruvdragare. När man står där och skruvar är det omöjligt att inte ställa sig frågan hur man gjorde när det varken fanns spik eller skruv på arbetsplatsen, givetvis har jag mina teorier men det får bli till ett annat inlägg.

IMG_2159