Gethuset, skiftesverk med tät timra

I min värld finns det i stora drag två typer av skiftesverk, det stolpburna som med sina stolpar bär byggnadens tyngd vilket först och främst förknippas med logar och andra ekonomibyggnader men som även använts flitigt till bostadsbyggnader när det varit ont om virke och/eller det funnits god tillgång på kalk/lerbruk för att täta bålarna. Vilket jag dock misstänker är en senare företeelse. Sedan har vi det täta skiftesverket där takets tyngd helt och hållet vilar på bålarna som pressas ihop och därmed tätar byggnaden, denna byggnadstyp är först och främst förknippad med bostadshus men jag misstänker att det även använts till lagårdar i ganska stor utsträckning som behövde vara ett lite varmare utrymme för djurens skull.

Vårens byggprojekt som går under namnet Gethuset ska bli ett litet skiftesverk med sk tät timra. Ett lite mer komplicerat och virkeskrävande byggsätt. Virkeskrävande på så sätt att det krävs mer volym virke för att få samma volym i byggnaden jämfört med ett stolpburet skiftesverk. Det ställer också lite högre krav på virkeskvalitet, vilket också kan uppvägas genom att öka dimensionerna på vissa byggnadsdelar.

Fotträ upplagt och hörnstenar på plats.

IMG_2102

Hörnorna sammanfogas medelst en tapp som sticks in i långsidans fotträ och sedan säkras med två ekdubbar. Av någon anledning har folk i allmänhet för sig att dubbarna måste vara runda vilket är helt fel. Det går säkert bra att i vissa fall använda runda dubbar men jag har ännu inte träffat på någon rund dubb i gamla konstruktioner, de ska vara 4 eller 8 kantiga för att tränga in hålets sidor och därmed säkra dem från att röra sig.

IMG_2103

Hästbox Gögalund, murning

Sista momentet förutom bygge av grind som ska gå att fälla ut mot dörren till vänster på bild. Murningsarbetet visa sig vara mycket svårare än jag räknat med, ser ju så enkelt ut när en van murare gör det. Teglet jag använt är återvunnet och bruket är kalkbruk för att klara träets rörelser. Dessutom vill jag ha ett bruk som är bra på att transportera fukt från virket. Det sitter skruv i i början och slutet på varje skift som armering. murning1 murning2 murning3