Hästbox Gögelund, tillverkning av stolpar

Stolparna sammanfogas med takbjälken via en tapp som enligt tradition görs 1,5″ från ytterkant och 1,5″ bred. Här måste jag dock hålla lite andra mått pga den dåliga takbjälken. Stolpen kommer vila på ett fotträ som i sin tur vilar direkt på golvet. Eftersom det är lite knepigt att göra tapp även vid foträt kommer jag använda en grov ekdubb som går snett ner i båda ämnena. Ursågning med cirkelsåg.

20140321_170312

Finjustering görs med yxa eller stämjärn på alla ytor, cirkelsågen är bara till för att snabbt kunna avverka det grövsta. Det brukar vara lämpligt att lämna ca 5 mm trä kvar till strecket.

20140321_170848

Fasning av tappen för att underlätta vid montering, något överdriven fasning i det här fallet. 20140321_172131

En av två stolpar provmonterad.

20140321_173344

Hästbox Gögelund, före-bild & håltagning

Hemmavid har jag beslutat mig för att göra en box i korsvirkes-stil med 5″ ek som korsverk och murat tegel till utfyllnad. Boxen blir godkänd för 1 ponny, vilket är vad takhöjden tillåter och ska få två dörrar om man skulle vilja dela boxen till smådjur. Den ska också få en enkel grind på hjul som ska gå ut mot ytterdörren för att få en enklare lösdrift när väder tillåter det. Spik och skruv ska begränsas till dörrarna, lösdriftsgrinden, gångjärn och lås.

Före-bilder, den tidigare ägaren använde denna delen av stallen till snickeri och lagerlokal. Notera det fantastiska valvade fönstret, som är original från 1937.

20140320_172153 20140320_172205

Steg 1. Håltagning i den gamla takbjälken medelst borrmaskin, yxa och stämjärn. Bjälken är i ganska dåligt skick och hårt angripen av or, men fortfarande inte i närheten av tillräckligt dålig för att motivera ett byte.

20140320_173741 20140320_174049